Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy christopher, prowadzony pod adresem http://www.christopher.com.pl (zwana dalej Witryną) przez PPH.Christopher Krzysztof  Łabędzki z siedzibą pod adresem: ul.Rakowa 48A, 51-421 Wrocław, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
  • nazwisko i imię,
  • adres zameldowania na pobyt stały,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów e-Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

 Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO)
W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a, b, c oraz f RODO:
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy – na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celu realizacji umowy i sa przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do:
-posprzedażowej obsługi klienta (obsługi reklamacji)
-zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi
-wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych)
• w celu marketingu produktów lub usług własnych – wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane
- w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody – do czasu jej cofnięcia
- w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
• dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora – wówczas Państwa dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń,
• w celu tworzenia statystyk i zestawień na potrzeby własne – wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od ustania współpracy handlowej
Jednocześnie informujemy że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PPH.CHRISTOPHER KRZYSZTOF ŁABĘDZKI Z SIEDZIBĄ UL.PAPROTNA 5/8, 51-117 WROCŁAW
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, prosze nie wahać się skontaktować z nami pod adresem e-mail:christopher@christopher.com.pl
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
- dostawcy usług zaopatrujący PPH.Christopher w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające bieżące zarządzanie organizacją ( w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, prawniczych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy profesjonalnie utylizujące dokumenty i dyski twarde ipt.
-organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, w zakresie w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.
PPH.Christopher Krzysztof Łabędzki ul.Paprotna 5/8, 51-117 Wrocław tel.71-326-19-73
4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
5. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Jeśli uzna Pan / Pani, iż przetwarzane Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów RODO
7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody – podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ma Pan / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani /Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć na adres wskazany w pkt 1 lub przesłać na adres e-mail: elisabeth@sweter.com.pl . Zgodnie z art.21, ust.1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani /Pana szczególna sytuacją.

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do:

christopher@christopher.com.pl